zapisz
wczytaj

Pracodawca Roku

AIESEC poprzez badanie Pracodawca Roku już od 29 lat zbiera opinie i oczekiwania studentów względem rynku pracy w naszym kraju. Kto zostanie Pracodawcą Roku 2020? Jakich zmian oczekuje kolejne pokolenie? Jak będą wyglądały pierwsze doświadczenia zawodowe młodych? Zdecyduj o tym razem ze studentami z całej Polski!

Paweł Ostrowski
Head of Partnerships Development

Proszę wprowadzić kod uczelni:

P1+2. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą roku 2020? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca, następnie zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż 3 czynniki):

1 MIEJSCE 🥇

2.1.1 Aktywność na rynku

2.1.2 Popularność

2.1.3 Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia

2.1.4 Branża

2.1.5 Opinia znajomych

2.1.6 Styl i atmosfera pracy

2.1.7 Jakość oferowanych produktów

2.1.8 Wysokość zarobków

2.1.9 Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

2.1.10 Aktywności społeczne/środowiskowe (CSR)

2.1.11 Zaangażowanie w inicjatywy studenckie

2.1.12 Aktywność w mediach społecznościowych

2.1.13 Kampanie i konkursy kierowane do studentów

2.1.14 Misja i wartości

2.1.15 Jakość programów praktyk i staży

2.1.16 Aktywność na uczelni

2.1.17 Organizowane szkolenia i wydarzenia

2.1.18 Możliwość awansu

2.1.19 Opinia pracowników

2.1.20 Korzystne oferty pracy dla młodych

2 MIEJSCE 🥈

2.2.1 Aktywność na rynku

2.2.2 Popularność

2.2.3 Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia

2.2.4 Branża

2.2.5 Opinia znajomych

2.2.6 Styl i atmosfera pracy

2.2.7 Jakość oferowanych produktów

2.2.8 Wysokość zarobków

2.2.9 Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

2.2.10 Aktywności społeczne/środowiskowe (CSR)

2.2.11 Zaangażowanie w inicjatywy studenckie

2.2.12 Aktywność w mediach społecznościowych

2.2.13 Kampanie i konkursy kierowane do studentów

2.2.14 Misja i wartości

2.2.15 Jakość programów praktyk i staży

2.2.16 Aktywność na uczelni

2.2.17 Organizowane szkolenia i wydarzenia

2.2.18 Możliwość awansu

2.2.19 Opinia pracowników

2.2.20 Korzystne oferty pracy dla młodych

3 MIEJSCE 🥉

2.3.1 Aktywność na rynku

2.3.2 Popularność

2.3.3 Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia

2.3.4 Branża

2.3.5 Opinia znajomych

2.3.6 Styl i atmosfera pracy

2.3.7 Jakość oferowanych produktów

2.3.8 Wysokość zarobków

2.3.9 Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

2.3.10 Aktywności społeczne/środowiskowe (CSR)

2.3.11 Zaangażowanie w inicjatywy studenckie

2.3.12 Aktywność w mediach społecznościowych

2.3.13 Kampanie i konkursy kierowane do studentów

2.3.14 Misja i wartości

2.3.15 Jakość programów praktyk i staży

2.3.16 Aktywność na uczelni

2.3.17 Organizowane szkolenia i wydarzenia

2.3.18 Możliwość awansu

2.3.19 Opinia pracowników

2.3.20 Korzystne oferty pracy dla młodych

P3. Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji.

3.1 Z mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja)

3.2 Z aktywności prowadzonych na uczelni

3.3 Z rozmów z pracownikami firmy

3.4 Z targów pracy

3.5 Z konferencji i warsztatów

3.6 Z portalów rekrutacyjnych

3.7 Z mediów społecznościowych

3.8 Od organizacji studenckich

3.9 Od studenckich ambasadorów

3.10 Ze strony internetowej firmy

3.11 Od znajomych lub rodziny

P4. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

4.1 Tak, do 3 miesięcy

4.2 Tak, od 3 do 12 miesięcy

4.3 Tak, powyżej 12 miesięcy

4.4 Nie mam żadnych doświadczeń zawodowych

P5.Czy obecnie pracujesz?

5.1 Tak, we własnej firmie

5.2 Tak, mam stałą pracę w pełnym wymiarze godzin

5.3 Tak, mam stałą pracę ale w niepełnym wymiarze godzin

5.4 Tak, pracuję na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło

5.5 Nie pracuję

P6. Zaznacz największe wyzwanie w pracy lub studiach w formie zdalnej:

6.1 Integracja z zespołem

6.2 Wymiana informacji w zespole

6.3 Efektywność pracy

6.4 Samodyscyplina

6.5 Balans pracy z czasem wolnym

6.6 Inne

Wpisz inne wyzwanie:

P7. Zaznacz preferencje formy pracy:

7.1 zdalna

7.2 stacjonarna

7.3 hybrydowa

P8. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

8.1 Wysokość zarobków

8.2 Premie

8.3 Nagrody okolicznościowe

8.4 Możliwość awansu

8.5 Dodatkowe szkolenia i kursy

8.6 Prestiż stanowiska

8.7 Możliwość wyjazdu do oddziału firmy w innym kraju

8.8 Wpływ na działania firmy

8.9 Odpowiedzialność stanowiska

8.10 Praca wśród specjalistów

8.11 Wysokie wymagania wobec pracowników

8.12 Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy

8.13 Samodzielne stanowisko pracy

8.14 Niestresujące tempo pracy

8.15 Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

8.16 Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

8.17 Możliwość dowolnego korzystania z Internetu w trakcie pracy

8.18 System ubezpieczeń zdrowotnych

8.19 Możliwość pracy zdalnej

8.20 Program emerytalny oferowany przez firmę

8.21 Jakość pracy rozliczana na podstawie wyników

8.22 Jakość pracy rozliczana na podstawie przepracowanych godzin

8.23 Podróże służbowe

8.24 Sprzęt firmowy (laptop, telefon, etc.) dla pracowników

8.25 Popularność firmy

8.26 Misja i wartości firmy

8.27 Działalność społeczna i środowiskowa firmy (CSR)

8.28 Atmosfera pracy

8.29 Opinie pracowników

8.30 Opinie znajomych

8.31 Opinie o firmie na forach internetowych

8.32 Aktywność firmy w social media

8.33 Szacunek dla życia prywatnego pracowników

8.34 Lokalizacja i dojazd

8.35 Wpływ działalności firmy na kraj/społeczeństwo

8.36 Obszar działalności firmy

8.37 Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

8.38 Młody zespół pracowników

8.39 Jakość usług i produktów firmy

8.40 Znajomość firmy

P9. W jakim stopniu, jako osoba wchodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

9.1 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

9.2 Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

9.3 Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności

9.4 Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

9.5 W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

9.6 W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

9.7 Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

9.8 Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

9.9 Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

9.10 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

9.11 Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

9.12 Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

9.13 W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze niż za granicą

9.14 Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

9.15 Zmiana miejsca zamieszkania ze względu na podjętą pracę jest dodatkowym utrudnieniem

P10. Wybierz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy, oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

ATUT:

SŁABOŚĆ:

P11. Organizacje studenckie

11.1 W jakim stopniu, według Ciebie, działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy?

11.2 Czy działasz w organizacji studenckiej?

P12. Wymień 3 organizacje studenckie, które są najbardziej rozpoznawalne na Twojej uczelni.

12.1 Pierwsza organizacja

12.2 Druga organizacja

12.3 Trzecia organizacja

P13. Co Twoim zdaniem daje działalność w organizacjach studenckich? (wybierz maksymalnie 3)

13.1 Doświadczenie

13.2 Umiejętności miękkie

13.3 Znajomość języków obcych

13.4 Możliwość przekwalifikowania się

13.5 Możliwość samorozwoju

13.6 Bezpośredni kontakt z pracodawcami

13.7 Przydatne znajomości

13.8 Dobra zabawa

13.9 Przyjaźnie

13.10 Status społeczny

13.11 Rozwój zainteresowań

13.12 Inspiracja do działania

13.13 Inne

P14. Wybierz trzy branże, w której chciał(a)byś pracować po ukończeniu studiów

14.1 Administracja

14.2 Doradztwo

14.3 Bankowość/finanse

14.4 Ubezpieczenia

14.5 Badania/rozwój

14.6 Ochrona środowiska/BHP

14.7 Edukacja/szkolenia

14.8 Audyt/księgowość

14.9 Gastronomia

14.10 Turystyka/hotelarstwo

14.11 Internet/e-commerce

14.12 Transport/logistyka

14.13 Nieruchomości

14.14 Marketing/reklama

14.15 Komunikacja/PR

14.16 Zasoby ludzkie/HR

14.17 Sprzedaż

14.18 IT

14.19 Nowe media

14.20 Media/rozrywka

14.21 Energetyka

14.22 Zdrowie/uroda

14.23 Prawo

14.24 Organizacje pozarządowe

14.25 Własna firma

P15. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

15.1 Wysokość pierwszego wynagrodzenia netto [PLN]

15.2 Wysokość wynagrodzenia netto po roku pracy [PLN]

15.3 Wysokość zarobków netto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie [PLN]

Na koniec prosimy, przybliż nam nieco Twoją osobę (dane wyłącznie do celów statystycznych) 👋

M1. Płeć:

M2. Rodzaj i rok studiów:

M3. Typ uczelni:

M4. Specjalizacja / kierunek studiów:

M5. Czy po ukończeniu studiów zamierzasz kontynuować naukę:

M6. Wielkość miejscowości z której pochodzisz:


Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Stworzony na bazie Waszych odpowiedzi raport pozwoli pracodawcom dostosować oferty do potrzeb młodych tak, by dbać o ich rozwój i satysfakcję. Znajdziecie go w lutym 2021 na http://www.aiesec.pl/pracodawcaroku.